İNTERNETTEN ÖDENEBİLECEK VERGİLERİNİZ.

Vergi mükelleflerinin,  www.gib.gov.tr  internet adresi üzerinde bulunan "İnteraktif Vergi Dairesi" uygulaması üzerinden veya GİBMOBİL uygulaması ile mobil telefonlar aracılığıyla anlaşmalı bankaların;

A) KREDİ KARTLARIYLA; 

1. Tutar sınırı olmaksızın aşağıdaki borçlarının tamamını,

• Gayrimenkul / menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi,
• Motorlu taşıtlar vergisi,
• Trafik idari para cezası,
• Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezası,
• Geçiş ücreti ve idari para cezası,
• Diğer idari para cezaları,
• 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilmiş borçlar,
• Tapu harcı,
• Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı,
• Öğrenim kredisi ve katkı kredi borçları,
• Pasaport harcı ve değerli kâğıt bedeli,
• Sürücü belgesi harcı ve değerli kâğıt bedeli,
• T.C. kimlik kartı bedeli,
• Yurt dışına çıkış harcı,
• Göç İdaresi ikamet harcı,
• İkamet tezkeresi defter satış bedeli,
• Tek giriş vize harcı,
• Ecrimisil ödemeleri,
• Veraset ve İntikal vergisi 

2.Aşağıda belirtilen vergi türlerinden 100.000 TL’ye kadar olan borçları,

• Gelir Vergisi (VT: 0001)
• Zirai Kazanç Gelir Vergisi (VT: 0002)
• Gelir Vergisi Stopajı (Muhtasar) (VT: 0003)
• Kurumlar Vergisi (VT: 0010)
• Kurumlar Vergisi Stopajı (VT: 0011)
• Basit Usulde Ticari Kazanç (VT: 0014)
• Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi (VT: 0015)
• Hasılat Esaslı Katma Değer Vergisi (Kdv4) (VT: 0016)
• Gelir Geçici Vergi (VT: 0032)
• Kurum Geçici Vergi (VT: 0033)
• Diğer Ücretler (VT: 0051)
• Katma Değer Vergisi Tevkifatı (VT: 9015)
• Damga Vergisi (VT: 0040)

B) ANLAŞMALI BANKALARIN BANKA KARTLARIYLA (DEBİT KART) VEYA HESAPTAN ÖDEME YÖNTEMİ İLE; 

• Vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan tüm alacakları,

hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde haftanın her günü 02:00-23:45 saatleri arasında ödeyebilirler.

Tahsilat anlaşması bulunan bankaların güncel listesi https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/anlasmali-bankalar-vergi-tahsil-yetkisi-verilen-bankalar adresimizde yer almaktadır.

Saygıyla duyurur, sağlıklı günler dileriz.

Gelir İdaresi Başkanlığı