Ödeme Yaparken dikkat edilmesi gereken Hususlar 1

Değerli Müşterilerimiz;

Son dönemlerde yaşanan “Vergi Denetim çalışmalarında” özellik arz eden temel hususun, yapılan Mal ve Hizmet alışlarından dolayı satıcıya yönelik inceleme ile alıcı olan tarafa ilişkin İzahat/Bilgi istenmesi ve alış belgelerinde yer alan Kdv’lerin indirim hesaplarından çıkarılarak düzelttirilmesine yöneliktir. İnceleme Safhalarında mükellefin,  Sektör ortalamasının altında kar beyan edip/etmediği,  vergi ödeme gayreti, sürekli devreden Kdv beyanı, iş hacmi ile Kdv ödeme düzeni şeklinde sayılabilir.

Belirttiğimiz bu hususta yapacağınız ilk işlem olarak, Mali Denetimde tarafımıza yansıyan kısmının sona erdirilmesi aşağıda belirteceğimiz hususların dikkatle ve özenle yapılmasına bağlıdır. 

Ödemeyi yapan kişinin, ödemeyi yapması aşamasında ödemenin hangi yollarla yapılacağı, ödeme belgesinde yer alacak bilgiler, mal ve hizmet alımlarını ispat eden hususlara azami dikkat etmesi gerektiğini dikkatlerinize sunarız.

İyi ve bereketli çalışmalar dileriz.

Kariyer Denetim.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi